Rettigheter

Alle rettigheter til http://www.vamos2.cappelen.no (både helheten og delene) blir forvaltet av J.W. Cappelens Forlag AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet er regulert av lov om opphavsrett til åndsverk m.v.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektroniske (digitale) kopier som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.11.2006

© Cappelen Damm AS