Om verket

Spansk II for Vg1 og Vg2

Cappelen Damms læreverk i spansk er skrevet til den nye læreplanen i spansk II fra 2006. Vamos 1 og 2  er en revisjon av Vidas 2 og 3, men har fått nytt navn for å skille de to seriene. Bøkene har lik vekt på Spania og Latin-Amerika og en gjennomtenkt progresjon med korte tekster som vektlegger kommunikasjon og språkets form- og innholdsside.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 16.03.2011

© Cappelen Damm AS