Capítulo 13: Mis valores

Kapittel 13 handler om hva som er viktig for enkeltmennesket, dvs. dets verdier og interesser. I teksten ¿Qué es importante para ti? spør Eduardo seks ecuadorianske ungdommer om hva som er viktig for hver enkelt av dem. Noen er mest opptatt av venner, kjærester og egne ambisjoner, mens andre trekker fram mer globale verdier, som respekt for andre mennesker, miljøvern og bekjempelse av urettferdighet og ulikhet. 

I teksten Los vecinos de Jaime møter vi en mann som nettopp har flyttet inn i en leiegård. Han har går rundt til sine naboer for å høre om noen kan låne ham litt kaffe. Naboene er litt annerledes enn det han er vant med. Han møter blant annet alenemødre, innvandrere og homoseksuelle. Teksten handler dermed om mennesker som er litt annerledes og våre holdninger til dem. I oppgave 10 i øvingsboka finner dere for øvrig teksten El correo de Jaime, som der dere får vite litt mer om Jaime. 

Sangen Yo no te pido av Pablo Milanés handler også om hva som egentlig virkelig betyr noe. 

Kapittel 13 behandler konjunktiv i at-setninger. Alle tekstene, inkludert sangen, inneholder konjunktiv i at-setninger, men det er teksten ¿Qué es importante para ti? som behandler dette mest systematisk. De to første avsnittene inneholder setninger som uttrykker følelse, de to neste tvil/usikkerhet og de to neste vilje/nødvendighet. Man finner både at-setninger med og uten konjunktiv, og man finner setninger med infinitiv. Selv om det grammatikken ikke er helt enkel, er ikke tekstene særlig vanskelige. Det er fullt mulig å få med seg budskapet i tekstene og bruke dem som utgangspunkt for diskusjon og samtale uten helt å forstå all grammatikken.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 20.06.2008

© Cappelen Damm AS