Capítulo 8: Hispanohablantes en Noruega

Dette kapitlet handler om spansktalende i Norge, men også om det flerkulturelle samfunn og om hva det innebærer å vokse opp med to kulturer. I hovedteksten, El mundo de Lucía, treffer vi Lucía, ei 16 år gammel jente med chilensk mor og norsk far. Lucía og mange av hennes venner i skolen vokser opp med to språk, med familie og venner i to land, og med to kulturer de identifiserer seg med. Dette er en ganske vanlig situasjon på mange norske skoler, og mange elever kan derfor lett kjenne seg igjen. Oppgave 11 i ØB tar opp dette temaet og oppfordrer elevene til å reflektere over dette og trekke konklusjoner. Kapitlet handler også om statskuppet i Chile i 1973, som var grunnen til at mange chilenere fikk asyl i Norge. Moren til Lucía er blant dem, og hun forteller om hvordan hun opplevde det. 

Det er to sanger i dette kapitlet. Den første, Recibes cartas, handler også om det å holde kontakten med dem som er langt borte. Den andre er Dale una luz, av Katia Cardenal, som fordypningsteksten Una nicaragüense en Noruega handler om. Costumbres noruegas que chocan a los hispanohablantes kaster litt humør over temaet i kapitlet, og disse punktene gir grunnlag for sammenligning og diskusjon. 

Grammatikken som kapitlet behandler, er direkte- og indirekte objektspronomen og pluskvamperfektum (preteritum perfektum).

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 19.06.2008

© Cappelen Damm AS