Capítulo 1: Reencuentro con los protagonistas

Dette kapitlet inneholder fire korte tekster: Eva en Salamanca, Eduardo, Paranoia og Clara.I hver av dem møter vi igjen en av hovedpersonene, og samtidig får vi en repetisjon av viktig grammatikk. Eva en Salamanca inneholder en telefonsamtale mellom Eva og hennes spanske ”søster”, Elena. Eva studerer nå på universitetet. Vi hører hvordan det går med Eva i Salamanca, og hvor hun bor. Av grammatikk, får vi en repetisjon av verbene hay og estar, og av verbet gustar.


Neste tekst handler om Eduardo, som har reist tilbake til Ecuador. Teksten er en e-post til hans venninne Isabel, der han forteller hva han holder på med. Vi får en repetisjon av gerundium og av strukturen tener que.

Den tredje teksten er en kort samtale mellom guttene i Paranoia. De snakker om sine planer, og vi ser mange eksempler på framtidsformen ir a + infinitivo.

Den siste teksten handler om Clara. Hun snakker med sin venninne Mercedes om muligheten for å dra til Venezuela for å jobbe som lege i samarbeidsprogrammet Misión Barrio Adentro. Vi får en repetisjon av diftongerende verb, først og fremst av querer og poder.
 

Sonido

Clara [00:48]
Last ned mp3 [383.5 kb]
Eduardo [00:53]
Last ned mp3 [421.3 kb]
Eva en Salamanca [01:36]
Last ned mp3 [755.3 kb]
Paranoia [00:23]
Last ned mp3 [183.5 kb]
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 05.09.2007

© Cappelen Damm AS